woensdag 20 april 2016

4000 ijzerdraadjes binden!

Weeral een weekje gepasseerd en opnieuw heel veel uren versleten in ons toekomstige stekje. Ons leven was al heel druk maar deze week spande toch weeral de kroon. De paasvakantie is gedaan en vorige week was dus voor ons allebei terug een gewone werkweek. Gewoon? Neenee! Ine moest bijna iedere avond en in het weekend op school zijn. Tussen al die bezigheden in moest er ook tijd vrijgemaakt worden om te verbouwen en oja, we hebben nog 2 kleine prutskes thuislopen die wel wat aandacht en tijd verdienen.

Er kwam gelukkig wel hulp van schoonbroers, broers, schoonzussen, grootouders,... want anders zouden we nu geen stap verder zijn.

In het ideale scenario was de betonplaat nu al gegoten maar na vorige week en wetende wat ons deze week allemaal te wachten stond, wisten we ook wel dat die datum niet haalbaar zou zijn. We zijn dus maar gewoon met goeie moed begonnen met de voorbereiding van die betonplaat en zouden wel zien wanneer we kunnen beton storten (klinkt gemakkelijk als ik dit zo vertel maar ik ben iemand die mezelf heel wat druk kan opleggen en heel erg vasthoud aan deadlines dus dat was voor mezelf toch wel weer een ontgoocheling).

Samen met Klaas had ik vorige week al de bekisting geplaatst rond de uitbreiding van ons huis. De bekisting moet ervoor zorgen dat de betonplaat een gladde zijkant zal hebben zodat we hier EPDM kunnen over kleven. Die EPDM is vooral belangrijk rond onze verlaagde living en zal ervoor zorgen dat dit geheel waterdicht zal zijn.

Zicht vanuit de zitruimte. De bekisting op de buitenste rand staat! Joehoew!
Even pleisteren met aarde om ervoor te zorgen dat alle gaten dicht zijn en de beton er toch glad uitkomt!

Donderdag en zaterdag hebben we dan verdergewerkt aan de bouwfolie en wapeningsnetten. In volgorde van werken moest er gelegd worden: een bouwfolie, betonblokjes, onderste wapeningsnet, metalen afstandhouders en bovenste wapeningsnet. Dit alles moet dan verbonden worden met elkaar via binddraadjes.

Wapeningsnetjes leggen. Wat hebben we vooral geleerd: Wapeningsnetten zijn 1. Zwaar, 2. Onhandig lang 3. Er steken metaalbramen uit...
Onze volledige opbouw. 2 stalen netten boven elkaar met diameter 8mm.
Een vaste gast ondertussen (= mijn broer). De opening van de nieuwe achterdeur konden we nu nog niet helemaal maken maar we hebben toch al de onderkant uitgebroken zodat de betonplaat kan doorlopen.
We hebben een 2e slachtoffer: Mijn trui! Moedig gesneuveld in de strijd met de wapeningsnetten.

Even was er lichte paniek omdat ik dacht dat er 9 wapeningsnetten tekort waren maar gelukkig had de vermoeidheid mijn hoofdrekenen om zeep geholpen...

Nog even wat geupdate foto's voor de liefhebbers ;-):

Maandag hebben we nog eens wapeningsnetjes verbonden met ijzerdraadjes. Voor de verandering é!
Ondertussen was mijn schoonvader bezig met de bekisting van het betonnen wandje aan de verzonken living.
Gelukkig is er af en toe ook nog eens tijd voor een papa-dochtermomentje... 200% genieten voor alletwee!
Begin deze week hebben we beslist om een tandje bij te steken en onze beton zaterdag te laten komen. 34m³ beton zal er moeten gegoten worden en daarvoor zijn we met 5 man! Deze week is nu vooral nog de laatste voorbereidingen treffen voor zaterdag (bekistingen verder afwerken, wapeningsnetten binden, extra wapening plaatsen voor de stalen kolommen,...) Vanavond is het bindwerk al goed gevorderd (4000 stuks ijzerdraadjes in totaal!!! Echt een zwaar onderschat werkje!) en morgen heb ik terug een dagje verlof en hulp 's avonds dus normaalgezien moeten we morgenavond wel klaar zijn.